Koor Medea bestaat deze maand 30 jaar

08 oktober 2018 - Algemeen federatie nieuws, Monster

Ja, U leest het goed, Medea uit Monster bestaat 30 jaar! Dit feit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vanaf 1988 verzorgt ons koor regelmatig de muzikale omlijsting tijdens de eucharistievieringen in onze H. Machutuskerk. Er zijn diverse hoogtepunten in de afgelopen 30 jaar de revue gepasseerd, zoals o.a. de viering in 2003 ter gelegenheid  van het 200 jarig bestaan van de parochie Machutus. Ook mogen we het concert  “Feel the Spirit”, uitgevoerd op 12 maart 2006, niet vergeten en recent onze optredens in De Opmaat en tehuis Sonnevanck.

Toch blijft de hoofdtaak van Medea om de eucharistievieringen muzikaal te ondersteunen: dat doen wij met veel plezier én toewijding. Helaas is het ledenaantal teruggelopen, maar de vaste kern is een hechte groep die veel plezier haalt uit de repetities en het zingen tijdens de vieringen. Sinds april 2017 staat ons koor onder de bezielende leiding van Melisande Schürmann.

Wij willen U, oud leden en familie van harte uitnodigen om op zondag 28 oktober 2018 de feestelijke jubileumviering in de H. Machutuskerk te Monster met ons mee te maken. Aanvang 11.00 uur.
Wij hopen U dan te ontmoeten! 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.