Oecumenische lezing over Maria

19 oktober 2019 - Algemeen federatie nieuws, Monster

Op woensdag 13 november a.s. zal ds. Hans Mast, op uitnodiging van de Raad van Kerken Monster/Ter Heijde, een lezing houden in “De Hoeksteen”-zaal van de Protestantse gemeente Monster, Burg. Kampschöerstraat 24, aanvang 19.30 uur.

Voor veel protestanten blijft de katholieke ‘verering’ van Maria een vreemd fenomeen, terwijl het voor veel katholieken behoort tot het DNA van hun spiritualiteit. In de loop van de laatste decennia is er een goede oecumenische gezindheid gegroeid. In de praktijk blijft het soms moeilijk met elkaar over Maria te spreken, laat staan haar gezamenlijk op gepaste wijze de eer te geven die haar als moeder van onze Heer toekomt.

Met deze presentatie hoopt ds. Mast bij te dragen aan verheldering, voortgaande bezinning en verdieping van wat Maria voor ons vandaag betekent; om de grote dingen die de Heer aan haar gedaan heeft. Met behulp van de beamer wil hij graag e.e.a. vertellen en verhelderen aan de hand van kunstuitingen (schilderijen en religieuze objecten). Wij hopen dat de informatie mag bijdragen aan een beter begrip van de moeder van Jezus. De Raad van kerken stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Wanneer ik goed over vriendschap nadenk, merk ik dat ik veel goede kennissen heb.