Oecumenische vastenmaaltijd in de Veertigdagentijd

12 maart 2022 - Algemeen federatie nieuws, Monster

In de 40-dagentijd doen we dingen vaak net even iets anders: door bezinning én door te vasten, richten we ons op God en onze naasten. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte veranderingen mogelijk maakt. In die periode voelen vele christenen dat ze elkaar tot steun zijn; dan bidt men om verandering in hun leven of in de situatie van hun land. Vanwege versoepeling van de Covid-19 maatregelen grijpt de Raad van Kerken de mogelijkheid aan om weer een vastenmaaltijd te organiseren.

Eet voor de verandering eens anders en schuif gerust maar aan! De sobere maaltijd van soep en brood wordt omlijst door momenten van bezinning, gebed en samenzang met als thema: “Kom, sta op! Alles komt goed”. Met elkaar eten is bij uitstek hét moment om elkaar te ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren, welke ten goede komt aan het 40-dagenproject.

De vastenmaaltijd wordt gehouden op woensdag 23 maart  a.s. in De Hoeksteen Protestantse Gemeente Monster Burg. Kampschöerstraat 25 van 18.00 tot 19.00 uur.

U kunt zich voor de maaltijd aanmelden via de intekenlijst die klaar ligt achter in de kerk, telefonisch bij het secretariaat van de H. Machutus parochie op ma-wo-vr ochtend of via e-mail I.v.m. de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden vóór maandag 21 maart a.s.

U bent van harte welkom!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.