Oecumenische vastenmaaltijd in de Veertigdagentijd 2023

28 februari 2023 - Algemeen federatie nieuws, Monster

In de 40-dagentijd doen we dingen vaak net even iets anders: door bezinning én door te vasten, richten we ons op God en onze naasten. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte veranderingen mogelijk maakt. In die periode voelen vele christenen dat ze elkaar tot steun zijn; dan bidt men om verandering in hun leven of in de situatie van hun land.

Het is een goede gewoonte geworden om in de vastentijd met elkaar een oecumenische sobere maaltijd te houden. Deze bestaat uit soep en brood voorafgegaan met enkele momenten van bezinning, gebed en samenzang. Met elkaar eten is bij uitstek hét moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren, welke ten goede komt aan het 40-dagenproject. De vastenmaaltijd wordt gehouden op woensdag 8 maart a.s. in De Hoeksteen Protestantse Gemeente Monster Burg. Kampschöerstraat 25 van 18.00 tot 19.00 uur.

U kunt zich voor de maaltijd aanmelden via de intekenlijst die klaar ligt achter in de kerk. Het kan ook telefonisch bij het secretariaat van de H. Machutus parochie 0174-213 253 op ma-wo-vr ochtend of via e-mail machutus@rkwestland.nl  I.v.m. de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden vóór maandag 6 maart a.s. U bent van harte welkom!

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.