Oecumenische Vastenmaaltijd in Monster

09 maart 2024 - Algemeen federatie nieuws, Monster

In de 40-dagentijd doen we dingen vaak net even anders: door bezinning en door te vasten richten we ons op God en onze naasten. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte veranderingen mogelijk maakt. Vasten is een manier om ruimte voor God te maken in je leven. In de Bijbel gaat vasten vaak samen met gebed én met delen. De focus ligt zowel op onze relatie met God, als met onszelf én met onze medemens.

Wanneer we het nieuws volgen weten we dat er veel onrecht en ongelijkheid in de wereld is. Jezus roept ons op om daar tegen in opstand te komen, oog te hebben voor mensen in nood en hulp te bieden. We kunnen ook hulp bieden op afstand door projecten te ondersteunen die door de vastenacties worden aanbevolen.

Op woensdag 20 maart a.s. wordt weer een oecumenische vastenmaaltijd gehouden in De Hoeksteen, (Protestantse gemeente Monster), Burg. Kampschöerstraat 25 van 18.00 tot 19.00 uur.

De sobere maaltijd van (vegetarische) soep en brood wordt omlijst door momenten van bezinning, gebed en samenzang met als thema: “Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde”.  Met elkaar eten is bij uitstek hét moment om elkaar in oecumenisch verband te ontmoeten. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage doneren welke ten goede komt aan het 40-dagenproject.

U kunt zich voor de maaltijd telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de H. Machutus parochie, 0174-213253  op ma-wo-vr ochtend of via e-mail machutus@rkwestland.nl

In verband met de organisatie verzoeken wij u, zich vóór maandag 18 maart a.s. aan te melden.  U bent allen van harte welkom!

foto via pexels.com - Karolina Grabowska

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.