Van de bestuurstafel in Monster: Samen voor de toekomst

18 april 2023 - Algemeen federatie nieuws, Monster

In de bijeenkomst in Fata Morgana van 27 oktober vorig jaar is uitgebreid uitgelegd, wat het besturen van een parochie inhoudt. Niet alleen adviseren wij het pastoraal team over het te voeren pastoraal beleid. Het beheer van het vermogen, de geldmiddelen en de gebouwen, het verwerven van inkomsten en het doen van uitgaven hoort daar ook bij. Regelmatig is er overleg met de andere bestuurders van de federatie.

Besturen: concreet
In ons parochieblad (Samen aan de Kust, red.)heeft u regelmatig mee kunnen lezen, wat dit concreet inhoudt. Naast de zorg voor de gebouwen nemen we ook besluiten over bijvoorbeeld de aanschaf van rookmelders, een vleugel, geluidsapperatuur e.d. Op financieel gebied zorgen wij voor de AKB-folder, om daarmee voor inkomsten te zorgen. Het voeren van de financiële administratie is uitbesteed, wel moeten we zelf de betalingen verzorgen. Zeker zo belangrijk: het parochiebestuur is een aanspreekpunt voor de, veelal, zelfstandig werkende vrijwilligers in de parochie, zoals kosters, koren, secretariaatsmedewerkers, collectanten, schoonmaaksters e.a.

Een oproep
Het doel van de informatieavond was ook om onze katholieke parochianen te interesseren in het besturen van onze parochie. Want u weet het: zonder voldoende geldmiddelen, parochianen, maar zeker ook zonder parochiebestuur kunnen we niet als parochie verder. Kijkend naar het huidige bestuur, dan zien we dat er de komende tijd vacatures ontstaan. Mogelijk worden deze nog voor één of twee jaar ingevuld. Wij doen daarom nu al een beroep op elke parochiaan die een deel van het bestuurlijk werk op korte termijn van ons zou willen overnemen. Wij kunnen dan zorgen voor een goede inwerkperiode, waardoor u geïnformeerd bent over wat u te wachten staat. U kunt vervolgens eerst een aantal vergaderingen bijwonen voordat u definitief beslist.

Welke bestuursfuncties?
De volgende functies komen of staan open: vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, beheer gebouwen/begraafplaats, bestuursleden liturgie, diaconie en catechese.
Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u altijd met mij contact opnemen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan om u verder te informeren.

Misschien kent u iemand uit uw omgeving die prima onze bestuurstaken kan over nemen: met uw aanbeveling kunnen we deze persoon dan vertrouwelijk benaderen en informeren.

Tot slot:
Met elkaar kunnen we de toekomst aan!

Rob van der Burg
vicevoorzitter

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.