Vormselviering 21 november, u komt toch ook?

17 november 2015 -

Wij horen zo vaak dat er geen tot weinig kinderen en jongeren in de kerk zitten. Nu is de kans om ze te zien en wel op zaterdagavond 21 november in de H. Machutuskerk te Monster. Om 19.00 uur krijgen daar 18 jongeren uit onze regio (3 uit Poeldijk, 4 uit ’s-Gravenzande, 11 uit Monster) het sacrament van het vormsel toegediend door Mgr. Van den Hende.

Helaas valt het op dat er juist tijdens deze vieringen zo weinig parochianen in de kerk zitten. We merken het ook bij de Eerste Communie. Dan hoor je vaak dat het een feestje is voor de communicanten en hun familie. Maar… het is ook een feestje voor de kerkgemeenschap. Juist op deze feesten. Want het vormsel is het laatste sacrament van de initiatie sacramenten. Dit zijn Doop,  Eerste Communie en Vormsel. Hiermee worden wij volledig opgenomen in de kerk.

Bij de doop zijn de kinderen gedoopt met water en heilige Geest. Zij zijn toen al gezalfd met het heilig chrisma en hebben zo de gave van de heilige Geest ontvangen. Deze zalving wordt bij het sacrament van het vormsel opnieuw gegeven. De vormelingen krijgen de kracht van de heilige Geest op een moment op hun levensweg dat ze dit goed kunnen gebruiken. Zij krijgen de gaven van de heilige Geest om verder te gaan op de weg van het geloof en uit te groeien tot volwassen leden van de kerkgemeenschap. En juist omdat het in de kerkgemeenschap is, zouden alle parochianen aanwezig moeten zijn. Zij vormen samen de kerkgemeenschap, niet alleen vormelingen, hun ouders en verdere familieleden.

Dus ik nodig u allen van harte uit om aanwezig te zijn in de viering op zaterdag 21 november, zodat wij als kerkgemeenschap deze jongeren kunnen feliciteren met deze stap in hun geloofsleven.
Mede namens de vormselwerkgroepen,

Els Geelen, pastoraal werkster

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.