Week van gebed zondag 28 januari in Monster

13 januari 2024 - Algemeen federatie nieuws, Monster

Op 28 januari a.s. nodigt  de Raad van Kerken u uit voor een oecumenische dienst met als thema: “Heb God lief en je naaste als jezelf”.
Het thema is uitgewerkt door christenen uit Burkina Faso en centraal staat de parabel van de Barmhartige Samaritaan.

Deze dienst zal plaatsvinden in de kerk van PgMonster “De Hoeksteen” in de Kampschöerstraat en begint om 10.00 uur. Medewerkenden zijn het koor “Medea” o.l.v. Mélisande Schürmann en organist Cor Verbree. Tijdens deze dienst zal er speciale aandacht aan de kinderen worden geschonken.

De voorgangers zijn: pastor Charles Duynstee, ds. Tineke Flim en ds. Marjolijn Verschoor.
Na afloop nodigen wij u allen uit om elkaar te ontmoeten in de nevenruimte met koffie, thee en limonade.
U bent allen van harte welkom!

foto: Lucas 10, vers 27-37

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.