3e zondag door het jaar

Woord- en Gebedsviering

Zondag 23 januari
10:00
Voorganger: ds. M. Verschoor ds T. Flim en mw E. Geelen p.w.

Locatie: Protestantse Gemeente Monster Burgemeester Kampschoërstraat 25 2681 AB Monster

Vanwege de nog steeds geldende corona maatregelen zal de oecumenische viering in de week van gebed op deze zondag niet in de H. Machutus zijn maar om 10.00 uur in de PG kerk de Hoeksteen.
Deze viering waarin ds. M. Verschoor, ds. T. Flim en pw E. Geelen voorgaan is te volgen via https://www.pgmonster.nl/ of via kerkomroep protestantse gemeente te Monster.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Schrijf op wat er in je leven gebeurt. Dan zie je beter waar je dankbaar voor kunt zijn.