Een diploma is een bewijs van wat u hebt gedaan, niet van datgene wat u kunt.