Caeciliafeest bij Parochiekoor Cantemus Domino Naaldwijk

10 november 2019 - Algemeen federatie nieuws

Op zondag 17 november 2019 viert het koor Cantemus Domino het Caeciliafeest. Caecilia is de patrones van kerkmuziek en zangers. Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk, waarin het koor de feestelijke Missa Brevis in C van Charles Gounod ten gehore zal brengen.

Aan het eind van de viering zullen er 4 jubilarissen, die hun sporen in het koor verdiend hebben, door Pastoor Steenvoorden gedecoreerd worden met de Gregoriuspenning. Voor deze viering bent u allen van harte uitgenodigd.

De heilige maagd en martelares Caecila leefde in de 2de of 3de eeuw in Rome. Sinds de late middeleeuwen is zij de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers. Haar feestdag is op 22 november. De oorsprong van Caecilia’s associatie met muziek ligt in het verhaal dat ze tijdens haar huwelijk in extase raakte door hemelse klanken. Pas aan het eind van de vijftiende eeuw wordt ze daadwerkelijk voorgesteld als patrones van (kerk)musici en orgelbouwers. Dit kwam door een verkeerde vertaling van een oude Latijnse antifoon die gezongen werd op haar feestdag: Cantantibus organis Caecilia in caelum assumpta est. Deze tekst suggereerde dat er orgelspel klonk toen Caecilia ten hemel werd opgenomen. Organis moet echter niet vertaald worden met ‘orgels’, maar met ‘stemorganen’.

In katholieke landen en streken dragen veel koren, fanfares, harmonieën en andere muziekensembles de naam ‘Sint Cecilia’. Rond haar liturgische gedachtenis op 22 november organiseren veel katholieke muziekverenigingen een feestavond.

Foto: Glas-in-lood-raam St. Caecilia met engelen in de Adrianuskerk te Naaldwijk (koorzolder)

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.