Collecte voor Parochiële Caritas Instelling Naaldwijk-Maasdijk

01 december 2020 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk

Andere jaren wordt in het laatste weekend van november een deurcollecte gehouden voor de P.C.I. in  o.a. de H. Jacobusparochie Maasdijk en Sint Adrianusparochie Naaldwijk. Helaas werd dit in 2020 allemaal anders, door de Corona.  

De P.C.I. helpt mensen die door gestapelde problemen even een financieel steuntje in de rug nodig hebben om er zo weer bovenop te komen. Ook kan de P.C.I. mensen helpen met een lening en zo nodig een gift als ze tijdelijk acute noden hebben. Daarnaast steunen wij Schuldhulpmaatje, een organisatie met vrijwilligers die mensen helpen als ze schulden hebben of dreigen te krijgen, om zo weer orde op zaken te stellen. We vragen u ons steunen door een bijdrage te storten op rekening nr. NL07RABO0135300088 t.n.v. P.C.I. Naaldwijk-Maasdijk

Kent u iemand die voor deze hulp in aanmerking komt of bent u zelf  iemand, die voor onze steun in aanmerking wil komen, neem dan contact op met ons (zie info in de parochiegids).
Ook waarderen wij het zeer als u ons werk wilt (kunt) steunen bij een financiële meevaller of via uw nalatenschap.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de P.C.I Naaldwijk – Maasdijk

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.