Feest van Sint Jozef in Naaldwijk

12 maart 2018 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk

Sint Jozef is een man die eigenlijk altijd op de achtergrond staat. Toch heeft hij een belangrijke taak en verantwoordelijk in Gods heilsplan. Jozef krijgt als rechtvaardig man de zorg toevertrouwd over Maria en het kind Jezus. In moeilijke omstandigheden blijft Jozef trouw en loopt niet weg voor zijn levensroeping. Hij had dan ook een diep geworteld vertrouwen in God en stond open voor Gods bedoeling met zijn leven.
Omdat Jozef timmerman van beroep was, is hij patroon geworden voor de bouwlieden. Door zijn zorgzaamheid is hij beschermheilige geworden van ontelbare scholen, ziekenhuizen, verenigingen, congregaties en instellingen. Sint Jozef zorgt en geeft ons het voorbeeld hoe wij kunnen ‘timmeren’ aan een zorgzame parochiegemeenschap!

Op 19 maart is de eigenlijke feestdag van Sint Jozef. Het feest wordt gevierd in de vieringen van dinsdag 20 maart:
•    aanvang 09.00 uur in de parochiekerk te Honselersdijk; en
•    aanvang 19.00 uur in de Adrianuskerk te Naaldwijk.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.