Heilig Sacrament der Zieken

25 september 2022 - Honselersdijk, Naaldwijk

Door corona is het al een paar jaar niet mogelijk geweest om gezamenlijk het Heilig Sacrament der Zieken te vieren. Komend najaar willen we het opnieuw gaan organiseren. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn de mogelijkheden om dit sacrament te ontvangen verruimd. Vroeger was het alleen bestemd voor ernstig zieken in de laatste levensfase. Niet voor niets werd toen gesproken over ‘De laatste Sacramenten’ of van ‘Het Sacrament der Stervenden’.

Tegenwoordig is het daarnaast ook bedoeld voor de ouder wordende mens. Met het lengen der jaren worden wij als mensen kwetsbaar. In het teken van de handoplegging en de zalving ervaren wij op een bijzondere wijze Gods nabijheid. Daarom is de gemeenschappelijke ziekenzalving geen droeve gebeurtenis maar een hoopvolle en blijde viering. Als priester mag ik elke keer opnieuw ervaren hoe God in dit heilzame teken mensen ‘aanraakt’ en hun hart vervult met geloof en vertrouwen, rust, moed en geduld, troost en doorzettingsvermogen. Daarom is het ook mogelijk om meerdere keren de Ziekenzalving te ontvangen.

Op de volgende data zal het Heilig Sacrament der Zieken tijdens een gemeenschappelijke viering worden toegediend:

U kunt u aanmelden voor de vieringen bij uw eigen parochiesecretariaat, het liefst schriftelijk onder vermelding van de plaatsnaam en de datum.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

De enige stem met diepgang is de stilte.