Respect voor rouw en rust

21 april 2021 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk

De eerder ingediende rapportage bij de onderbouwing van de aanvraag tot aanwijzing van de begraafplaats aan de Dijkweg als gemeentelijk monument blijkt geen waarderingscriteria met bijbehorende objectieve puntenscore te bevatten. De onlangs verschenen contra-expertise door twee onafhankelijke funerair deskundigen bevestigt dit. Deze objectieve puntenscore is de belangrijkste voorwaarde om over te gaan tot het toekennen van een monumentenstatus.
Het zijn de persoonlijke reacties van vele parochianen die het bestuur van de St. Adrianusparochie steunen en sterken in hun inzet om de begraafplaats te ruimen en De Voorhof aan de Dijkweg te willen inrichten voor herdenking, historie en rust. De ontstane commotie door een kleine groep met ook niet-parochianen die de begraafplaats wil behouden, doet geen recht aan het respectvol omgaan met rouw en rust.

Tand des tijds
Op de begraafplaats aan de Dijkweg is de tand des tijds zichtbaar. Veel stenen zijn slecht onderhouden, verzakt en beschadigd, teksten zijn onleesbaar. Er zijn weinig echt oude grafstenen meer, omdat op de kleine begraafplaats regelmatig graven werden geschud en nieuwe overledenen werden begraven. Bijna 40 jaar na sluiting van de begraafplaats worden nog slechts enkele graven door nabestaanden bezocht. Wel is de begraafplaats steeds meer ’s nachts in gebruik door jongeren die bij vertrek hun afval achterlaten. Ook liggen sinds open monumentendag in 2020 af en toe bloemen op grafstenen van graven waar niemand meer begraven ligt. Beide situaties worden door parochianen als misplaatst ervaren zonder serieuze toon van rouw of respect.

Unieke in Europa
De rijksmonumentale Sint Adrianuskerk aan de Molenstraat is in september 1931 ingewijd. Dit jaar bestaat de huidige parochiekerk dus 90 jaar en dat jubileum krijgt vanaf september uitgebreid aandacht. Vanwege de unieke bouwstijl met slechts 4 vrijstaande steunpilaren is vanuit de hele kerk vrij zicht op het altaar. Hierdoor behoort onze kerk tot de twee grootste kerken in deze bouwstijl in Europa. Ook heeft de kerk een prachtig netgewelf, unieke kruiswegstaties en is bij de bouw gebruik gemaakt van fraaie bouwmaterialen, waaronder wanden die deels van prachtig barnsteenkleurig marmer zijn.

De Voorhof is de plek waar de tweede Sint Adrianuskerk is gebouwd in 1790. Het Piëtabeeld dat in De Voorhof staat, kent ook een bijzondere geschiedenis. Daarmee is De Voorhof van grote historische waarde voor de parochiegemeenschap. Op eervolle wijze, met respect en met een positieve toon hoopt het parochiebestuur iedereen te informeren over de mooie plannen voor De Voorhof.

Het bestuur van de parochie St Adrianus te Naaldwijk

Lees ook:

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.