2e zondag door het jaar

Woord- en Gebedsviering

Zondag 17 januari
11:00
Voorganger: diaken R.H. Dits en ds E.B. Kok

Locatie: Ontmoetingskerk PKN Anjerlaan 47 2671 KH Naaldwijk

In de maand januari is er altijd aandacht voor de eenheid tussen de kerken. Dit jaar valt de Week van gebed om de eenheid van 17 tot en met 24 januari. Het thema is: Blijf in mijn liefde.

Deze oecumenische viering in de Ontmoetingskerk, echter er kunnen geen kerkgangers hierbij aanwezig zijn, is te volgen via www.kerkomroep.nl (zoek op Naaldwijk) en via www.facebook.com/pgnaaldwijk

De liturgie is voorbereid door de zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Zij wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

 

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Op afstand proosten wij graag op een gezond en succesvol 2021