8 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

07 april 2018 - Algemeen federatie nieuws

In het Jaar van Gebed wordt op enkele momenten aandacht gevraagd voor gebedsdagen van de Wereldkerk. Uw gebed wordt gevraagd op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

De Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid werd in het Heilig Jaar 2000 door paus Johannes Paulus II ingesteld voor de tweede zondag van Pasen. Op deze zondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven. We worden uitgenodigd om Gods barmhartigheid te ondergaan, met name in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. In zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen 2016 schreef paus Franciscus: “Wanneer we ons hart met bescheidenheid en oprechtheid openstellen, mogen we op een heel concrete manier de barmhartigheid van God ervaren.”

De paus reikte daarbij het gebed aan van zuster Faustina dat is afgedrukt op de gebedskaart die werd verspreid bij de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2015-2016).

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.