Aswoensdag en Veertigdagentijd

09 februari 2018 - Algemeen federatie nieuws

Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag en gaan wij de Veertigdagentijd in op weg naar het Paasfeest. Deze veertig dagen worden gezien als periode van bezinning en verdieping. Veertig jaar verbleef het volk van Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn voordat het beloofde land bereikt werd. Veertig dagen vastte Jezus in de woestijn ter voorbereiding van zijn openbare leven. De woestijn is symbool van ruimte en leegte. Wie de woestijn ingaat, komt zichzelf tegen en wordt geconfronteerd met vragen waar je niet om heen kunt: Leef ik of word ik geleefd? Maak ik genoeg tijd voor de mensen om mij heen? Hoeveel tijd maak ik vrij om God te ontmoeten? Voor christenen is de vastentijd een sterke tijd. Het is een periode van meer aandacht voor het gebed, bezinning en kerkbezoek. Ook kunnen wij onze levensstijl onder de loep nemen. Is eerlijk naar jezelf kijken niet het begin van elke verandering? In deze tijd van economische onzekerheid maken mensen misschien wel bewustere keuzes. Het is heel belangrijk om de armen in de wereld nooit te vergeten, ook al hebben wij zelf misschien ook zorgen. Via de Vastenactie willen wij ons met de andere Westlandse parochies inzetten voor een project in Mbala, een district in het uiterste noorden van Zambia, aan de grens van Tanzania.

Op Aswoensdag kunnen wij naar de kerk komen om het askruisje te ontvangen. As is symbool van de vergankelijkheid van ons bestaan. Mens gedenkt dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ As is ook vruchtbaar want er kan nieuw leven uit groeien. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Op het Paasfeest wordt het nieuwe doopwater gewijd en hernieuwen wij onze doopbelofte. Ons christen-zijn wordt vernieuwd als wij deze gunstige tijd goed benutten. Iedere dag is de moeite waard. Laten wij samen op weg gaan naar Pasen.

Net als voorgaande jaren kan u uw palmtakje van vorig jaar inleveren.De takjes zullen verbrand worden, zodat de as tijdens de viering van Aswoensdag gebruikt kan worden.

U kunt de takjes inleveren:
•    parochie Honselersdijk op zondag 11 februari;
•    parochie Naaldwijk vóór de viering van Aswoensdag (14 februari).

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Wat onderdrukt wordt, neemt vreemde vormen aan.