Bedankt voor de warme belangstelling

05 juni 2021 - Algemeen federatie nieuws

Op 23 mei is mijn jubileum gevierd: 12,5 jaar diaken. Het was een prachtige viering met mooie muziek van vier muzikanten uit De Lier. Mijn persoonlijke overweging wist mensen te boeien (gelukkig!) en soms te raken. Daarnaast sprak de voorzitter van de federatie, Peter Zuidgeest, mooie woorden voor mij. Veel mensen hebben mij, en mijn echtgenote Ina, gefeliciteerd met deze mijlpaal. We hebben uit alle parochies bekenden ontmoet. Daarnaast kregen we veel cadeaus en één prachtig groot cadeau: een reis naar de kloosters van Meteora in Griekenland. Deze reis willen wij gaan maken als ik het iets rustiger aan ga doen, dus pas na 1 juni volgend jaar.

Wij zijn heel dankbaar voor deze geschenken èn voor de warme belangstelling. Wij zijn geraakt door de grote dankbaarheid die mensen uitspreken voor mijn inzet voor de RK-kerk in het Westland en voor de oecumene. Het was hiermee een prachtige dag waar ik, en mijn echtgenote Ina, met veel dankbaarheid op terugkijken. Tevens wil ik de mensen van de parochiefederatie en mijn collega’s bedanken voor de organisatie en de inzet om dit mogelijk te maken. En ik hoop dat wij in de komende tijd nog mooie en waardevolle ontmoetingen mogen hebben.

Diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet.