Budapesti Lantos Kórus: het afscheidsconcert

01 november 2019 - Algemeen federatie nieuws, Naaldwijk, Poeldijk

Wie had in 1969 kunnen vermoeden dat het bezoek van het Hongaarse koor ‘Budapesti Ifjúsági Müvészegyüttes’ zo’n enorme impact zou hebben? In de jaren die volgden, zijn diverse keren kooruitwisselingen geweest, maar ook in de particuliere sfeer werd – volgens velen – de mooiste hoofdstad van Europa met een bezoek vereerd. En nu, vijftig jaar na het eerste bezoek, komt hetzelfde koor weer naar het Westland, intussen omgedoopt in Budapesti Lantos Kórus als hommage aan de overleden oprichter Reszö Lantos.

Zondagmorgen 24 november verleent het koor in de Naaldwijkse Adrianuskerk haar medewerking aan de uitvoering van Mozarts Krönungsmesse. Onder leiding van Jos Vranken zingen zij samen met het Liturgisch Koor Cantate Domino, de solisten Marijke Groenendaal, Elly Peeters-Heuchemer, Theo Vogels en Emiel Vogels. Het Delfts Symphonie Orkest en Jeroen de Ridder achter het orgel verzorgen de begeleiding. Aanvang is 11.00 uur en voorganger is pastoor Steenvoorden.

Diezelfde avond neemt het Westland weer afscheid van het Boedapester koor: in De Veiling in Poeldijk begint om 19.30 uur een groots Uitzwaaiconcert waar behalve de al genoemde koren ook Kamerkoor Couleur Vocale uit Poeldijk optreedt en het voor deze gelegenheid uit de grond gestampte Jubileumkoor, bestaande uit leden die om historische redenen een band hebben met het Hongaarse koor. Wilt u erbij zijn? Kaarten á € 15 zijn te bestellen bij leden van het koor. Vooraf en in de pauze staan koffie en thee voor u klaar en na afloop een drankje!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is in niets te vergelijken met wat in ons ligt.