‘Buitengewoon’ thema van Week van Gebed voor de eenheid

12 januari 2020 - Algemeen federatie nieuws, Monster, Naaldwijk, Wateringen

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar méér dan het gewone.

Na de schipbreuk op Malta ondervonden Paulus en zijn reisgenoten daar een buitengewone vriendelijkheid: een verademing na al de zorgelijke, levensbedreigende momenten op zee. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt.

In de ‘Week van Gebed’ komen wij bijeen om elkaar te ontmoeten in een dienst geïnspireerd door teksten van een internationale groep christenen op Malta. Het unieke aan het thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

De Raad van Kerken van Monster en Ter Heijde organiseert die oecumenische dienst op zondag 19 januari in de PKN kerk “De Hoeksteen”, Burg. Kampschöerstraat 25, aanvang 10.00 uur. Voorgangers zijn ds.T. Flim en pastor M. Kwee. Naast samenzang zal ook het koor Medea medewerking verlenen.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en aan de kinderen is uiteraard ook gedacht. U bent allen van harte welkom!

N.B. Ook in Wateringen is er een oecumenische viering op zondag 19 januari: Hervormde kerk, Plein 5, aanvang 10.00 uur, met voorgangers diaken C.W. Burgering en ds J. Henzen.
In Naaldwijk is er die zondag een oecumenishce viering eveneens om 10.00 uur in de St. Adrianuskerk.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Laten wij elkaar vasthouden, laten wij naar elkaar blijven omkijken en bidden om uitkomst en kracht.