Catecheet wordt officieel kerkelijk ambt

14 juni 2021 - Algemeen federatie nieuws

De functie van catecheet of catechist wordt een officieel lekenambt in de Kerk. Dat is dinsdag 11 mei in Rome bekend gemaakt. De paus wil daarmee degenen die catechese geven een erkenning geven voor hun dienstwerk aan de Kerk.

Het nieuwe kerkelijke ambt van catecheet wordt beschreven in het motu proprio Antiquum ministerium, dat dinsdag is gepubliceerd. In aanmerking voor de aanstelling van catecheet komen mannen en vrouwen die ervaring hebben in het geven van catechese, actief deelnemen aan het kerkelijk leven en goed met mensen kunnen omgaan. Catecheten horen een goede Bijbelse, theologische, pastorale en pedagogische opleiding te krijgen om als ‘trouwe medewerkers van de priesters en diakens’ hun diensten aan te bieden waar dat nodig is, aldus het decreet van paus Franciscus.

De termen catecheet en catehist worden weleens door elkaar gebruikt. Rome spreekt van 'catechist', maar bedoelt daarmee nadrukkelijk degenen catechese geven, wat in het Nederlands meestal met catecheet wordt vertaald. In het bisdom Roermond hebben catechisten doorgaans een meer pastorale taak.

Een eigen ritus voor de aanstelling van leken als catecheet wordt op dit moment in Rome voorbereid en binnenkort door de Congregatie voor de liturgie gepubliceerd, zo laat paus Franciscus weten. Hij nodigt de bisschoppenconferenties uit om het nieuwe ambt van catecheet in de praktijk in te voeren en criteria voor de opleiding en toelating tot de functie vast te stellen. De paus ziet de aanstelling van catecheten als een belangrijke stap in de nieuwe evangelisatie.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Als u voor één mens in uw leven wat betekend hebt, dan heeft u niet vergeefs geleefd.