‘De stip op de horizon’ - studiedag van de federatie

12 november 2019 - Algemeen federatie nieuws

Op zaterdag 9 november vond in de centrale ruimte van basisschool Verburchhof een studiedag plaats met als thema ‘De stip op de horizon’. Naast de bestuursleden van alle parochies van de federatie waren ook belangstellenden van meerdere parochies aanwezig. Hoe de toekomst er uit komt te zien, weten we met z'n allen niet. Dat het kerkbezoek terugloopt en dat het pastorale team niet voldoende op sterkte is, is bekend. Vanuit het bisdom zijn signalen dat het pastorale team in de toekomst zal inkrimpen.

De dag werd ingeleid door Bernadet Albers. Voor de Wateringse parochianen is zij geen onbekende. Zij heeft de parochies St. Jan de Doper en St. Joseph begeleid naar de Elisabethparochie. Van Bernadet kregen we een goed beeld van de feitelijke ontwikkeling in katholiek Westland door de cijfers van Doopjes, Eerste H. Communie, Vormsel, huwelijken, uitvaarten en kerkbezoek in de afgelopen tien jaar. Bij huwelijken is Westland breed de grootste teruggang te zien: 43 %. Direct gevolgd door de terugloop Eerste H. Communie met 42 %. Doop en Vormsel gaf een teruggang van rond de 25 % en het kerkbezoek was in deze periode met 15 % afgenomen. Uitvaarten daarentegen waren bijna gelijk gebleven, zelfs licht gestegen.

We hebben daar zaterdag niet de oplossing gevonden om dit tij te keren. Wel zijn er in subgroepen, een aantal interessante zienswijzen met elkaar gedeeld.
En gaan er concreet drie groepen aan de gang om richting aan de toekomst te geven:
1.    Eén groep gaat aan de gang met na te denken over een passende structuur van de Federatie die in kan spelen op de toekomstige veranderingen.
2.    Een andere groep gaat met creatieve ideeën komen die passen bij een katholieke gemeenschap anno 2020.
3.    Tot slot gaat een derde groep zich buigen over de manier waarop alle parochianen betrokken kunnen worden bij de Stip op de horizon.

Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk stappen gemaakt worden met elkaar vragen we u om zich bij een van deze drie groepen aan te sluiten. Op die manier bent u ook optimaal op de hoogte van wat er allemaal komen gaat.

Peter Zuidgeest,
voorzitter parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin
.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Een diploma is een bewijs van wat u hebt gedaan, niet van datgene wat u kunt.