Een eigen vastenproject van de Westlandse kerken

10 maart 2019 - Algemeen federatie nieuws

De vastenactie 2019 staat in het teken van een eigen project. In Batelling (Gambia) gaan we voor het opbouwen van een schoolcomplex: een schoolgebouw, enkele toiletten en een schooltuin. Dit alles wordt omgeven door een afrastering zodat de school een veilige plek wordt waar les gegeven wordt en waar de kinderen een veilig gevoel hebben en hun opleiding kunnen genieten. De school staat in een gebied zoals 't Westland. Een gebied waar een aantal dorpen en nederzettingen zijn, maar waar het onderwijs nog in de kinderschoenen staat.

Door dit complex te bouwen wordt er een plek in de regio gecreëerd,  waar de kinderen in alle rust aan hun toekomst kunnen bouwen. Als ze bijvoorbeeld goed Engels kunnen spreken en schrijven dan zijn er mogelijkheden om in het toerisme te gaan werken of in de handel. De mensen die in het toerisme werken, staan een gedeelte van hun loon af en dat gaat op de dorpsrekening zodat er voor de kinderen bijv. schoolboeken gekocht kunnen worden. Door er een schooltuin aan te koppelen krijgen de mensen daar meer mogelijkheden. Ze kunnen zich bekwamen in het verbouwen van groente. Door de verkoop van de groente, die over zijn, kunnen ze geld genereren om zichzelf te bedruipen.

De school met alles erbij zal door de bewoners zelf gebouwd worden. In het gebied is de Monsterse stichting “Muzikale vrienden voor Gambia” al jaren aan het werk. Zo is er in het afgelopen jaar in drie dorpen in de omgeving van Batelling gezorgd voor schoon drinkwater en wordt er een klein medisch centrum ondersteund. Doordat de stichting al jaren in het gebied werkt, is er een goede band met alle dorpsraden en is er een goede controle op de projecten. Mevr. Van Wissen, voorzitter van de stichting, gaat een paar keer per jaar naar Gambia om te controleren en alles na te lopen. Er is daar al enkele jaren een vaste contactpersoon die op elk gewenst moment kan reageren op vragen vanuit Nederland met foto’s en mail. We hopen met uw hulp dit project te realiseren tijdens de komende Vastentijd.

Een speciaal banknummer voor dit project is van MOV-Monster, NL24 ABNA 0981 9254 05 t.a.v. Ard Persoon van de Machutusparochie. Giften op dit nummer kunnen rekenen op aftrek bij de belastingen omdat het nummer een ANBI status heeft.

Klik hier voor een powerpointpresentatie over het Westlands vastenproject 2019

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Een schone geest levert altijd kracht.