Emeritus pastoor Harry Borghols overleden

11 mei 2019 - Algemeen federatie nieuws

Op dinsdag 7 mei 2019 is plotseling overleden, de zeereerwaarde heer Hendricus Joseph Maria (Harry) Borghols, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 23 december 1948 te ‘s-Gravenhage en priester gewijd op 24 oktober 1981.

Harry Borghols werd na zijn wijding achtereenvolgens tot kapelaan benoemd in de parochies O.L. Vrouw Visitatie te Schiedam (1981) en HH. Petrus en Paulus te Leidschendam (1984). In 1986 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Pius X te Alphen aan den Rijn en later in 1993 tevens tot pastoor in de parochie H. Bonifatius te Alphen aan den Rijn. In 1995 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies Christus Koning en H. Liduina te Rotterdam. In 2003 werd hij benoemd tot moderator en lid van het pastoraal team van de nieuwe parochie De Vier Evangelisten te Rotterdam. In 2006 werd hij benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Waterheul omvattende de parochies: H. Andreas te Kwintsheul, St. Jan de Doper en St. Joseph te Wateringen. In 2011 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie HH. Michaël en Clemens te Rotterdam. Met ingang van 1 oktober 2018 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en tegelijkertijd ook eervol ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Pastoor Harry Borghols heeft zich achtendertig jaar als priester ingezet voor het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en betrokkenheid is het bisdom hem dankbaar. Harry Borghols hield van het leven en van de mensen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd. Veel dank is het bisdom verschuldigd aan mevrouw Maria Weterings-Jansen die hem vele jaren trouw ter zijde heeft gestaan.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart wordt gehouden op maandag 13 mei om 11.00 uur in de parochiekerk HH. Michaël en Clemens, Dorpsweg 80 te Rotterdam.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 13.30 uur op het Sint Bonifaciuskerkhof aan de Paradijslaan te Alphen aan den Rijn. Er is gelegenheid tot condoleren na de viering achter in de kerk en na de begrafenis in de Sint Jozefzaal aan de Paradijslaan te Alphen aan den Rijn.

bron: bisdom Rotterdam

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.