Geduld is een schone zaak

17 mei 2020 - Algemeen federatie nieuws

Hoe vaak heb ik het in mijn jeugd niet gehoord: geduld is een schone zaak. Daar moest je het mee doen als spring-in-het-veld die stond te popelen om de wereld naar zijn hand te zetten. Waarom wachten tot morgen als we vandaag al kunnen beginnen? Het ongeduld van jongeren is begrijpelijk, het leven gebeurt NU. Die drive hoort bij de jeugd.

In deze coronacrisistijd wordt ook het geduld van ouderen op de proef gesteld. Iedereen wil weer het ‘oude normaal’ en van alle beperkingen af. Of dat verstandig is…? Geduld is een schone zaak. Het betekent: wie rustig afwacht, wordt beloond. Maar wachten duurt lang. En beloning is niet zeker.

Bij de apostel Paulus lezen we dat de vruchten van de Geest liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zijn. Het zijn positieve karaktereigenschappen, die de Geest in elke mens laat groeien. Tijd, rust en aandacht zijn hiervoor nodig.

Daarom is het goed dat kerken open zijn. Rustig zittend, biddend en nadenkend kunnen we ons openstellen voor God, voor elkaar en voor onszelf. Die innerlijke stilte schuift de onrust weg en voedt het geduld, zo nodig om deze woestijntijd goed te doorstaan.

diaken Walther Burgering

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Laten wij elkaar vasthouden, laten wij naar elkaar blijven omkijken en bidden om uitkomst en kracht.