Geef vandaag voor de Kerk van morgen

12 januari 2021 - Algemeen federatie nieuws

Het afgelopen jaar kregen we wereldwijd te maken met het coronavirus. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid, voor de manier waarop we elkaar kunnen ontmoeten, hoe we onze boodschappen doen en bij elkaar kunnen komen in de Kerk.

Er is veel angst en onzekerheid, ook waar het gaat om werkgelegenheid. Tegelijkertijd mogen we vanuit de boodschap van het evangelie leven met geloof, hoop en liefde. Al kan er in deze tijd van het coronavirus sprake zijn van quarantaine en isolement, we worden geroepen om niet ons hart te sluiten. Een ‘lockdown’, zoals we die eerder dit jaar meemaakten, betreft nooit ons hart.

We worden geroepen om de liefde van Christus door te geven aan de mensen om ons heen en we mogen groeien in geloof in de gemeenschap van de Kerk. Zo vormen we een netwerk van liefde, waar steeds nieuwe mensen bij aan kunnen sluiten. Geef daarom vandaag voor de Kerk van morgen.

Met uw bijdrage kunnen we van betekenis blijven. Voor veel mensen is de Kerk een plek die rust geeft, die je bemoedigt in het goede, die met je meeleeft en waar je troost mag zoeken als je verdriet hebt. Want ook dan en juist dan is de Kerk in naam van Christus van betekenis. Wat betekent de Kerk voor u?kba_animated.gif

Omdat de parochie geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van grote en kleine bijdragen van leden. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.
 
P.S. Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Maak uw bijdrage over op het banknummer van uw eigen parochie

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

#wijblijventhuis