‘Geen vrede zonder vertrouwen’

27 december 2018 - Algemeen federatie nieuws

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. "Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.”

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen.

Sinds 1967 wordt op 1 januari, aan het begin van het burgerlijke jaar en het kerkelijke feest van Maria, Moeder van God, ook bijzonder gebeden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de Paus een apart schrijven aan deze wereldgebedsdag voor de vrede.

Lees meer over Wereld Vrede Dag - 1 januari op RK Documenten.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

De domme staat vooraan om gezien te worden, de wijze staat achteraan om te zien.