GEROEPEN om te bouwen aan een BETERE TOEKOMST

19 maart 2020 - Algemeen federatie nieuws

Doordat er voorlopig geen weekendvieringen worden gehouden, komen er ook via de collectes geen inkomsten voor de Vastenaktie 2020 binnen. Daarom vragen wij u om een bedrag naar keuze direct over te maken op het bankrekeningnummer van de Bisschoppelijk Vastenaktie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Elke gift telt. Met dank namens de mensen die op u rekenen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is in niets te vergelijken met wat in ons ligt.