• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Gevolgen Coronavirus binnen de parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus

Gevolgen Coronavirus binnen de parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus

23 maart 2020 - Algemeen federatie nieuws, De Lier, 's-Gravenzande, Hoek van Holland / Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen

Klik HIER om de brief te downloaden als pdf.
Beste parochianen,

De verspreiding van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. We zijn genoodzaakt om maatregelen te nemen om de gevolgen van het virus beheersbaar te houden. Het houdt het midden tussen zoveel mogelijk dienstbaar zijn en terughoudend zijn in het sociale contact. Onvoorstelbaar wat we meemaken. Door de verspreiding van het coronavirus is de wereld in korte tijd ingrijpend veranderd. Velen zijn besmet geraakt en moeten in quarantaine blijven. Ernstig zieken worden opgenomen op de ic van de ziekenhuizen en bewegen tussen hoop en vrees. Veel doden zijn te betreuren. Allerlei activiteiten zijn stilgelegd. Bedrijven maken enorm onzekere tijden door. De kerken zijn ook gesloten als preventieve maatregel. De vraag is: “Hoe blijven wij elkaar nabij? Hoe houden wij contact en kunnen we elkaar bemoedigen?”. De kerk zoekt ook mogelijkheden van ontmoeting via de moderne communicatiemiddelen. We kunnen het volgende aanbieden:

De doordeweekse vieringen
Vanaf maandag 23 maart zal er op elke werkdag (9.00 uur) een korte viering worden gehouden. Deze viering kunt u thuis via kerkradio op onze website en/of direct via Kerkomroep.nl beluisteren. Meer informatie staat op de website van de federatie. Onze pastores zullen hierin voorgaan:

maandag   kerk Honselersdijk       diaken Dits
dinsdag   kerk Monster   pastor Kwee
woensdag   kerk Kwintsheul   diaken Burgering
donderdag   kerk Honselersdijk   pastoor Steenvoorden
vrijdag   kerk Monster   pastoraal werker Geelen

Zondagsviering
Op zondag is het mogelijk de Eucharistieviering te volgen op tv via KRO-NCRV. De aanvang is om 10.00 uur met daaraan voorafgaande het geloofsgesprek.

De Goede Week en Pasen
Helaas kunnen er GEEN vieringen in de Goede Week en met het Hoogfeest van Pasen plaatsvinden, waarbij gelovigen aanwezig kunnen zijn. Wel kunt u via kerkradio op onze website en via Kerkomroep.nl de vieringen in onze federatie volgen (of her-beluisteren).
•    Palmzaterdag: vanuit Honselersdijk, aanvang 19.00 uur
•    Palmzondag: via tv de uitzending van KRO-NCRV
•    Boeteviering (7 april): vanuit Monster, aanvang 9.00 uur
•    Witte Donderdag: vanuit Honselersdijk, aanvang 19.30 uur
•    Goede Vrijdag: Kruisweg vanuit Kwintsheul, aanvang 15.00 uur
•    Goede Vrijdag: viering rondom het kruis vanuit Honselersdijk, aanvang 19.30 uur
•    Paaswake: vanuit Honselersdijk, aanvang 19.30 uur
•    Hoogfeest van Pasen: via tv de uitzending van KRO-NCRV

U kunt dus niet fysiek aanwezig zijn bij deze vieringen. Alleen via kerkradio op onze website en direct via Kerkomroep.nl! Meer informatie staat op onze website van de federatie hoe u de vieringen kunt volgen.
De palmtakjes zullen allemaal in één keer gezegend worden. Op een later moment zullen ze worden uitgedeeld.
Er zullen geen palmpaasstokken gemaakt worden en rondgebracht.
Kinderen zouden een kleurplaat kunnen maken en opsturen naar mensen als teken van verbondenheid.

Eerste H. Communievieringen
De geplande Eerste H. Communievieringen zullen voorlopig uitgesteld worden. Momenteel zijn er ook geen mogelijkheden om de kinderen vanuit de parochie en de scholen goed voor te bereiden. Zo gauw er nieuwe data bekend zijn, zullen deze met de desbetreffende werkgroepen en de ouders/verzorgers van de communicanten gecommuniceerd worden.

De Doopvieringen
Tot en met 31 mei zullen de doopvieringen in ieder geval geen doorgang vinden. In overleg met betrokkenen wordt naar een nieuwe gelegenheid gezocht.

Misintenties
We begrijpen dat u in deze moeilijke periode meer behoefte heeft om misintenties aan te vragen. Veel opgegeven misintenties voor de vieringen van 14 maart en later zijn door het wegvallen van de vieringen vervallen. Op het moment dat de vieringen weer doorgang gaan vinden, kunt u de intenties in overleg op een andere datum laten voorlezen. Tijdens de vieringen op Palmzaterdag, Witte Donderdag en de Paaswake zal het pastoraal team het volgende verwoorden: “Wij bidden voor alle misintenties die zijn opgegeven in onze 10 parochies.”

Uitvaarten
Onder de huidige omstandigheden kunnen uitvaarten alleen in kleine en besloten kring plaatsvinden.

Huisbezoek
Huisbezoeken zullen er voorlopig niet plaatsvinden. De leden van het pastorale team en ook de bezoekgroepen binnen de Federatie zullen tijdelijk hun bezoeken staken. Als er behoefte is aan contact, geef dat aan via de parochiesecretariaten en de pastores. Contact via de telefoon blijft ook in een tijd met coronavirus mogelijk. Een kaartje in de brievenbus behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

We blijven open staan voor creatieve suggesties om toch samen kerk te zijn. Hou de website in de gaten voor actuele informatie.

Een goede weg naar Pasen toegewenst. Dat we kracht naar kruis mogen krijgen.

Namens het pastoraal team en het federatiebestuur,

Pastoor J.C.M. Steenvoorden               Peter Zuidgeest
pastoor-moderator                                voorzitter parochiefederatie Sint Franciscus

Klik HIER om de brief te downloaden als pdf

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.