Heer, leer ons bidden

11 september 2018 - Algemeen federatie nieuws

Soms zeggen we wel eens: ‘Nood leert bidden.’ Maar dat is niet waar. Nood leert niet bidden. Nood leert je dat je je leven niet zelf in de hand hebt. Nood leert je in actie, in beweging te komen. Nood leert niet bidden. Jezus leert bidden. Wij worden uitgedaagd aan zijn voeten te gaan zitten. Zoals Maria deed. Luisteren, zijn woorden indrinken als water dat je dorst lest. En je hart open zetten voor wat je hoort. Leerling worden betekent: tijd maken om bij Jezus te zijn en Hem in de ogen kijken en vragen; ‘Heer, leer ons bidden.’ 

Op drie maandagavonden: 8, 22 oktober en 5 november van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur willen we onder leiding van pastor M. Straathof of E. Geelen, pw samenkomen in de pastorie van de St. Joseph, Harry Hoekstraat 37, Wateringen.

Elke bijeenkomst is drieledig: (1) informatie over een bepaald aspect van het christelijk gebed met (2) veel ruimte voor eigen inbreng en onderlinge uitwisseling, en (3) een gebedsviering waarin dit aspect van bidden in praktijk wordt gebracht. Dus: leren over bidden, praten over bidden en bidden. Voor de praktische organisatie graag vóór 4 oktober uw naam doorgeven en welke avond(en) u aanwezig bent via het federatie secretariaat info@rkwestland.nl

Pastor M. Straathof en E. Geelen, pw

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen kan.