Heilig verklaring van Titus Brandsma

08 mei 2022 - Algemeen federatie nieuws

Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma, karmeliet, op 15 mei 2022 zal heilig verklaren. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome in aanwezigheid van de prior-generaal van de Orde der Karmelieten: pater Miceál O‘Neill en de prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten: pater Huub Welzen.

Professor dr. Titus (Anno Sjoerd) Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster bij Bolsward. Hij groeide op in een gelovig gezin. Op 17-jarige leeftijd koos hij voor intrede in de Karmelorde en nam hij de Kloosternaam Titus aan.

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de in dat opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke Godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diesrede van 1932.

Reeds in de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Brandsma zich, vooral via onderwijs en journalistiek, verzetten. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Hij werd voor ondervraging gevangengezet in Scheveningen, ging later naar Kamp Amersfoort, de gevangenis van Kleve en uiteindelijk naar concentratiekamp Dachau. Daar stief hij op 26 juli 1942.
Op 3 november 1985 werd Titus Brandsma door Paus Johannes Paulus zalig verklaard.

In zijn gevangeniscel te Scheveningen schreef Titus Brandsma een zeer eenvoudig gedichtje dat reeds veel zieke en lijdende mensen getroost heeft.

        O, Jezus, als ik U aanschouw,
        dan leeft weer dat ik van U hou
        en dat ook Uw hart mij bemint,
        nog wel als Uw bijzondren vrind’.

        Al vraagt dat mij meer lijdensmoed,
        Och, alle lijden is mij goed,
        Omdat ik daardoor U gelijk
        En dit de weg is naar uw Rijk.

        Ik ben gelukkig in mijn leed,
        Omdat ik het geen leed meer weet,
        Maar ’t alleruitverkorenst lot,
        Dat mij vereent met U, o God.

        O, laat mij hier maar stil alleen,
        Het kil en koud zijn om mij heen,
        En laat geen mensen bij mij toe;
        ’t alleen zijn word ik hier niet moe.

        Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
        Ik was u nimmer zo nabij,
        Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
        Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de volgende websites:
•    de orde van de Karmelieten: www.karmel.nl/titus-brandsma
•    de internationale orde Karmelieten: www.ocarm.org
•    het Titus Brandsma Memorial: www.titusbrandsmamemorial.nl
•    het Titus Brandsma Instituut: www.titusbrandsmainstituut.nl
•    Teksten Titus Brandsma: www.titusbrandsmateksten.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

U hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken.