Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming

01 augustus 2019 - Algemeen federatie nieuws

‘Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’ Woorden van een visioen van de apostel Johannes dat hij had in zijn gevangenschap op het eiland Padmos en dat ons is overgeleverd in het boek ‘Openbaringen’.
God heeft de Moeder van Jezus in zijn heerlijkheid opgenomen, om voor altijd in zijn nabijheid te leven, onttrokken aan dood en duisternis. Maria heeft een bijzondere plaats in het leven van veel mensen. Hoeveel kaarsen worden er niet bij haar opgestoken? Zij is de moeder van Jezus en daarom de moeder van alle christenen. Met onze vragen en zorgen, onze blijdschap en dankbaarheid kunnen wij altijd bij haar terecht.
Op dit Mariafeest nodigt zij ons zelf uit om haar Zoon te volgen op zijn weg van recht en vrede. En dat betekent oog hebben voor de kleinen en kwetsbaren in ons midden.
Het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren wij op donderdag 15 augustus in een feestelijke viering in de H. Machutus kerk aan de Choorstraat 103 te Monster: aanvang 19.00 uur. Na afloop is er een lichtprocessie naar de Lourdesgrot.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Wanhoop is onze grootste dwaling.