Huiszegen 2020

02 januari 2020 - Algemeen federatie nieuws

Van oudsher en in bepaalde streken/landen is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen.

Op de deurpost aan de ingang van ieders huis wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B.

Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad.
In de tijd dat er nog geen gedrukte kalender waren, was dit ook de dag dat de priester de datum van Pasen bekend maakte.

Betekenis van de huiszegen 20 + C+M+B + 20
C+M+B : 3 Wijzen Caspar + Melchior + Balthasar
Deze letters worden in verband gebracht met de  wijzen (koningen)  uit het oosten: Caspar, Melchior en Balthasar.

C+M+B : Zegentekst Christus Mansionem Benedicat
Deze letters vormen ook het acrostychon en zijn de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”,
Dit betekent:  “Christus zegene dit huis”.

Gebed
Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt: U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Driekoningen
Drie Koningen is een christelijke feest en vindt elk jaar plaats op 6 januari. Op Drie Koningen wordt de gebeurtenis herdacht waarop de Drie Koningen de ster zagen en besloten de Koning der Joden te gaan zoeken. Drie Koningen wordt ook wel Epifanie of openbaring van de heer genoemd.

Buitenland
In het Alpengebied houden verklede Perchten en Glöcker optochten; beiden refereren aan voorchristelijke griezels, die overigens pas in christelijke tijden voor het eerst zijn geboekstaafd. Geen wonder dat op Driekoningen veel inwoners van dat gebied hun huis opnieuw laten wijden, waarbij als geluk geldt dat wijwater dan krachtiger dan ooit is. Op de deurpost wordt die wijding genoteerd met krijt: links en rechts komt het samengestelde jaartal en tussen verbindende kruisjes de letters CMB – Christus Mansionem Benedicat (‘Christus zegene dit huis’).

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Laten wij elkaar vasthouden, laten wij naar elkaar blijven omkijken en bidden om uitkomst en kracht.