Jongeren en geloof, hoe gaat dat vruchtbaar samen?

10 september 2018 - Algemeen federatie nieuws

Diaken Walther Burgering was begin dit jaar drie maanden op sabbatverlof. Belangrijkste thema van dit (studie)verlof was: jongerenpastoraat. In zijn oude parochie in Zoetermeer heeft onze diaken eind april een inleiding gehouden over hoe jongerenpastoraat er anno 2018 kan uitzien. Ook in het Westland verzorgt hij nu hierover een interactieve lezing, en wel op woensdagavond 26 september om 20.00 uur.

Het eerste deel van de avond zal hij ons deelgenoot maken van de inzichten uit zijn sabbatverloftijd. Het tweede deel van de avond gaan de aanwezigen zelf aan de slag met stellingen en vragen om de theorie naar de Westlandse praktijk toe te brengen. Afsluitend zullen de aanwezigen samen bouwstenen voor een constructief parochieel jongerenbeleid bij elkaar leggen, waarmee pastores, jongeren en vrijwilligers aan de slag kunnen om jongeren te helpen bij hun persoonlijke en gelovige ontwikkeling.

Jong en Jong van Geest, reserveer deze datum in je agenda en kom naar de parochiezaal van de St. Jan de Doper, Herenstraat 162 in Wateringen op 26 september om 20.00 uur!  

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.