Kent u de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem?

02 juni 2018 - Algemeen federatie nieuws

De Ridderorde is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië, de plaatsen waar Christus leefde). Het is een goede-doelen-organisatie voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten aldaar. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, heropgericht in 1847 door paus Pius IX, is een wereldwijde organisatie. De Landscommanderije Nederland, in 1954 opgericht, is de Nederlandse afdeling van deze organisatie

Op 9 juni zal de heer Erik Cornel, lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem een lezing geven over het ontstaan, de geschiedenis en de betekenis van de Ridderorde en haar activiteiten in het Heilig Land. De bijeenkomst wordt gehouden in de O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk, Iepstraat 1 te ’s-Gravenzande, aanvang 14.00 uur. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

De Nederlandse tak van de ridderorde ondersteunt meerdere projecten in het Heilig Land, zowel financieel als door middel van het onderhouden van persoonlijke contacten. Naast dit charitatieve aspect zijn de doelstellingen van de Orde verdieping van spiritualiteit en broederschap.

Als voorbereiding op onze pelgrimage in november naar het Heilig Land zal de heer Erik Cornel u met een aantal dia’s een impressie geven van een aantal Heilige plaatsen die hij jaarlijks met de Ridderorde bezoekt als pelgrimleider en u achtergronden vertellen.

 

Lezing      achtergronden van de Ridderorde van het Heilig Graf

Spreker     Erik Cornel, lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Waar         O.L.Vr. tenhemelopnemingkerk, Iepstraat 1, ’s-Gravenzande

Entree       gratis toegankelijk

Datum       zaterdag 9 juni 2018

Tijd           14.00 uur

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.