Kerstwandeling Westland zoekt vrijwilligers

27 juni 2018 - Algemeen federatie nieuws, 's-Gravenzande

Goed nieuws! Kerstwandeling Westland komt met een nieuwe editie in 2018. Op zaterdag 15 december wordt ’s-Gravenzande weer verlicht met duizenden kaarsjes. Die lichtjes vormen het decor van het kerstverhaal dat we met de ’s-Gravenzandse kerken zullen vertolken.
Net als vier jaar geleden vertellen we het kerstverhaal aan de hand van verschillende scènes. Acteurs, vertellers, zangers en dansers kruipen in de rol van de hoofdpersonen uit het kerstverhaal. En daarom deze oproep: Meld je aan!

Kerstwandeling Westland kan niet worden georganiseerd zonder vrijwilligers. Aan de vorige editie hebben 250 vrijwilligers meegewerkt. Ook nu hebben we weer mensen nodig die het leuk vinden om te toneelspelen, zingen, dansen of vrijwilligers die deel willen uitmaken van onze organisatie. Zo zijn we op zoek naar een coördinator Fondsenwerving. Heb jij een groot netwerk en krijg je dingen voor elkaar? Meld je dan aan!

Maar voor een kerstwandeling zijn meer mensen nodig. Denk aan decorbouwers, cateringmedewerkers, kostuummakers, technici en nog veel meer. Meer informatie vind je op www.kerstwandelingwestland.nl. Aanmelden kan ook via de site.

Wie zijn wij?
Kerstwandeling Westland wordt georganiseerd door alle kerken van ’s-Gravenzande. De editie van 2014, die werd gehouden in de wijk De Nieuwe Vaart in ’s-Gravenzande, trok ruim 2000 bezoekers. Met de kerstwandeling willen we het verhaal vertellen van de geboorte van Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus voor ons naar aarde is gekomen. Dat God Hem, uit liefde voor ons, heeft gezonden om aan het kruis te sterven voor onze zonden. Ook geloven wij dat Hij is opgestaan uit de dood, zodat wij voor eeuwig bij God mogen horen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.