Maximaal 50 aanwezigen bij (kerst)vieringen

21 december 2021 - Algemeen federatie nieuws

De Nederlandse bisschoppen hebben, naast de al eerder afgekondigde maatregelen, besloten tot nog verdere aanscherping van de maatregelen in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december jl.
Alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de 1½ meterregel, placering in een kerkruimte (dit kan minder zijn dan 50 personen), de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. 

Wat betekenen de aangescherpte coronamaatregelen voor onze parochie en kerken van de federatie?

Aantal aanwezigen:
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van 50 aanwezigen, exclusief bedienaren, toegankelijk blijven.

Reserveringen:
Voor alle vieringen (voorlopig t/m 14 januari 2022) gaan we weer werken met ons reserveringssysteem. Het reserveren voor de kerstvieringen is mogelijk vanaf dinsdag 21 december 12.00 uur tot donderdag 23 december 17.00 uur.

Voor het reserveren van de vieringen op oudejaarsdag, nieuwjaarsdag en zondag 2 januari zullen de reserveringsformulieren op zondagmiddag 26 december vanaf 13.00 uur t/m donderdag 30 december 17.00 uur beschikbaar zijn. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een viering mee te maken in de kerk vragen wij u om in principe maar voor één viering te reserveren.

Voor het weekend / de weekenden erna zullen de gebruikelijke tijden voor het reserveringssysteem gebruikt worden (vanaf zondagmiddag 13.00 uur tot zaterdagmiddag 17.00 uur). Het reserveren via het reserveringsformulier op de website is verplicht (ook voor kinderen).
LET OP: zonder reservering kan men niet aanwezig zijn bij de vieringen.

Wie moeten er wel en wie hoeft er niet te reserveren:
Alleen medewerkers aan de viering, coördinator/gastvrouw/gastheer, koster, lector, collectant, misdienaar, cantor (maximaal 4 zangers), musici of mensen die de livestream apparatuur bedienen hoeven NIET te reserveren. Hun eventuele partners of kinderen dienen WEL van te voren een plaats te reserveren.

Ochtendvieringen op de doordeweekse dagen:
Voor de ochtendvieringen op de doordeweekse dagen hoeft geen reservering gedaan te worden. Het is wel verstandig om bij deze vieringen uw gegevens op de aanwezigheidslijst te laten vermelden.

Zang:
De R.-K. kerk gaat terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers. Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

Uitvaarten / huwelijken:
Uitvaarten mogen door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.

Andere kerkelijke bijeenkomsten:
Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Er kunnen, gezien de maximum groepsgrootte, geen openluchtvieringen, herderstochten enz. plaatsvinden. Kerken kunnen wel opengesteld worden voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie.

Wilt u direct een nieuwsbrief ontvangen wanneer er sprake is van een aanpassing van de coronamaatregelen in onze R.-K. Kerken, neem dan nu een gratis abonnement op de Nieuwsbrief RK Westland.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Zing elke dag minstens één lied. Zachtjes mag ook.