Meer weten van het katholieke geloof?

09 augustus 2018 - Algemeen federatie nieuws

Wil je meer weten over het katholieke geloof? Of wil je katholiek worden?

Diaken Dits gaat starten met een groepje enthousiaste mensen die deze vragen hebben. Op dit moment zijn er vijf deelnemers, maar er kunnen zeker meer mensen meedoen. We bespreken katholieke feestdagen, de betekenis van de drie-ene God, wat is geloof en nog veel meer. En vragen mag, graag zelfs. De eerstvolgende avond is maandag 20 augustus, van 19:30 tot 21:30 uur. Daarna komen we samen op 3 en op 10 september, allemaal in de pastorie in Naaldwijk. Wel graag even aanmelden bij de diaken: dits@rkwestland.nl

hier_aanmelden_2.jpg

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.