Muzikale en vocale medewerking in de vieringen

12 juli 2020 - Algemeen federatie nieuws

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Tijdens kerkdiensten mag weer gezongen worden door een cantor of een groep van enkele zangers, maar zij moeten daarbij wel een paar voorwaarden in acht nemen.

Zo moeten ze minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden en bij voorkeur niet achter elkaar staan, maar in een zigzagformatie. Ten behoeve van een mogelijk bron- en contactonderzoek moet van de zangers een presentielijst worden bijgehouden. In de ruimte dient sprake te zijn van goede ventilatie en dienen de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles voor ventilatie strikt worden nageleefd. Zingen door kerkgangers (volkzang) blijft voorlopig nog verboden.

Bij het begrip ‘enkele zangers’ wordt geen absoluut maximum genoemd, omdat dit arbitrair is en geen recht doet aan het feit dat plaatselijke omstandigheden met name m.b.t. ventilatie zeer kunnen verschillen. De richtlijnen van het RIVM zijn te vinden via: https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen (zie het onderdeel “Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles”)

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.