• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Parochiefederatie over berichtgeving seksueel misbruik in Poeldijk

Parochiefederatie over berichtgeving seksueel misbruik in Poeldijk

07 augustus 2017 - Algemeen federatie nieuws

De laatste week van de maand juli is veel geschreven en gesproken over het seksueel misbruik dat heeft plaats gevonden in Poeldijk, in de jaren ’60. De vicevoorzitter van het parochiebestuur in Poeldijk heeft in het weekend van 29/30 juli naar aanleiding van de publicaties een verklaring voorgelezen die hieronder integraal wordt gepubliceerd. Het parochiebestuur is dankbaar voor de overwegend positieve reacties hierop, maar betreurt tevens dat naast dankbaarheid over erkenning ook oude wonden zijn open gehaald.

Op verzoek van een van de familieleden die nadrukkelijk afstand neemt van de bewering in de publicatie van Dhr. van Zijl: “De ouders wilden trouwens het misbruik niet geloven omdat het voor hen niet bestond dat een priester zoiets doet”, laten wij ook weten dat diverse publicaties met onjuiste en/of gedeeltelijke onjuiste beweringen en/of verkeerd gekozen woorden nog steeds pijn kunnen veroorzaken en mensen kunnen beschadigen.

Wij bieden nogmaals hulp en een luisterend oor voor degenen die dat behoeven en blijven bereid om hierover in gesprek te gaan. Binnen onze parochiefederatie is diaken Ronald Dits hiervoor bereikbaar.

 

Pastoor J.C.M. Steenvoorden, moderator parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin.

 

 

Verklaring Parochiebestuur H. Bartholomeus op publicatie seksueel misbruik kinderen in jaren 60.  Uitgesproken in vieringen van 29 en 30 juli 2017 te Poeldijk, door vicevoorzitter Koos Verbeek


Afgelopen woensdag (26 juli 2017, red.) zijn we geconfronteerd met publicatie van misbruik dat in Poeldijk in de jaren 60 heeft plaatsgevonden. Zoals u heeft kunnen lezen, of wellicht heeft gehoord, zijn in het toenmalige Josefhuis door een pater een aantal kinderen uit onze parochie seksueel misbruikt. Dit bericht heeft ons en iedereen diep geraakt. Wij erkennen dat dit nooit had mogen gebeuren en dat dit diepe wonden bij de betrokken kinderen, hun ouders, familie en omgeving heeft veroorzaakt. Dat de toenmalige verantwoordelijken dit in de doofpot hebben gestopt en hun verantwoordelijkheid niet op een andere manier hebben ingevuld, is zeer verwerpelijk en op geen enkele manier goed te praten. Dit heeft niet alleen in het verleden veel verdriet en ongeloof veroorzaakt, want zo merken wij: het raakt ook nu nog vele mensen. Vanuit onze geloofsgemeenschap willen we als parochiebestuur oprechte excuses aanbieden voor wat er in die jaren is gebeurd en verzwegen.

Wij als parochiebestuur en pastorale team zijn, indien daar behoefte toe bestaat, bereid om met u en anderen die daar behoefte aan hebben het gesprek aan te gaan om  niet alleen te luisteren en begrip te tonen maar indien gewenst ook om te helpen. Als daar deskundige hulp voor nodig is, zullen we deze zeker inroepen. Spreek een van onze bestuursleden of leden van het Pastoraal team aan, als u hierover in gesprek wilt.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat zulke ernstige zaken, maar ook minder ernstige zaken niet meer in onze gemeenschap kunnen voorkomen en dat de gesloten cultuur van destijds plaats maakt voor de open cultuur die we nu elke dag nastreven. Tijdig in gesprek gaan kan ernstige diepe wonden in de toekomst mogelijk voorkomen.

Een van de familieleden heeft ons geschreven dat hij blij is met de merkbaar meer open houding van de kerk t.a.v. het seksuele misbruik dat op meerdere plaatsen heeft plaatsgevonden en dat erkenning hiervan ruimte zal bieden om ook de goede dingen die uit de naam van het Geloof nog steeds dagelijks gebeuren te kunnen blijven zien.

Moge dit ons allen ook hoop en vertrouwen geven.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Trek het u niet aan als iemand u gemeen noemt, trek het u aan als u gemeen bent.