Pastor Hans Smulders keert terug in het Westland

06 september 2020 - Algemeen federatie nieuws

Met ingang van november 2020 komt pastor Hans Smulders terug in het Westland om part-time ons pastorale team te assisteren. Pastor Smulders (1950) is van jongst af aan actief in het kerkelijk leven (misdienaar, acoliet, lector, pastoraatgroep, bestuurder, priester). En hij wil graag actief blijven. Hij is vader van drie volwassen zonen en heeft inmiddels drie kleinzoons. Als jurist was hij ruim vijfentwintig jaar werkzaam bij het Centraal Missie Commissariaat/Cebemo in Den Haag en in organisaties op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Na het overlijden (1995) van zijn vrouw Margriet, werkte Hans een aantal jaren als zelfstandig consultant voor kerk- en samenlevingsprojecten.

Sinds zijn priesterwijding (2008) diende Hans als pastor in de parochies van De Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid en in de parochiefederatie ‘Sint Franciscus tussen duin en tuin’. De laatste jaren was hij interim-pastoor van de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen parochie op Voorne-Putten. Bij het bereiken van zijn zeventigste levensjaar is Hans nu, in overleg met het bisdom, beschikbaar gekomen om op gezette tijden voor te gaan in onze zondagsvieringen. Pastoraal team en bestuur zijn erg blij met de (terug)komst van pastor Smulders. Het geeft hem en ons de mogelijkheid om met voldoening van betekenis te kunnen zijn in het kerkelijk leven van ons Westland.

Lees ook interview met pastor Hans Smulders (2015)

foto: Peter van Mulken

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.