Pastor Straathof verlaat het Westland

02 juni 2019 - Algemeen federatie nieuws

Voorafgaand aan de viering in het weekend van 1 en 2 juni 2019 is in alle kerken van onze parochiefederatie het volgende bericht voorgelezen:

 

Aan de parochianen van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin

Rotterdam, 28 mei 2019.

Geachte parochianen, dames en heren,

Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw parochies.

De pastorale zorg voor uw gemeenschappen is door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal team dat onder leiding staat van pastoor Steenvoorden. De leden van het pastoraal team werken gezamenlijk aan de opbouwen uitbouw van uw parochiefederatie. Hier past dank voor hun inzet door de jaren heen.
Met deze brief kondig ik U het vertrek aan van pastor Martien Straathof per 1 september 2019.

Pastor Straathof zal per 1 september 2019 door de bisschop benoemd worden tot pastoor van de parochie Sint Maarten te Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Warmond en Voorhout. Ik besef dat U de inzet en persoonlijkheid van pastor Straathof, die sinds juli 2011 in uw midden werkzaam is, zult gaan missen.

De bisschop heeft aandacht voor de samenstelling van het pastoraal team en zal zich in samenspraak met pastoraal team en federatiebestuur bezinnen op de situatie na 1 september 2019.

Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pastor Straathof in de Bollenstreek én voor het pastoraal team van uw federatie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschappen.

Met een vriendelijke groet,
w.g. R. Peeters, hoofd Personeelszaken Bisdom Rotterdam

Klik hier voor de voorleesbrief

Lees ook: In gesprek met Martien Straathof

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.