Pastoraal werker Marie-Thérèse van de Loo met pensioen

14 november 2017 - Algemeen federatie nieuws

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 17 november neemt pastoraal werker Marie-Thérèse van de Loo op zondag 19 november afscheid van haar werk in de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. De viering wordt opgeluisterd door de Heulse en Wateringse parochiekoren en begint om 10.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk in Wateringen. Naast Marie-Thérèse zelf zal ook pastoor en moderator Jaap Steenvoorden voorgaan alsmede ook pastor Martien Straathof en pastoraal werker mevrouw Els Geelen. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om Marie-Thérèse persoonlijk de hand te schudden en haar uit te zwaaien.

Marie-Thérèse van de Loo werd met ingang van 1 mei 1999 voor het eerst aangesteld in de parochie St. Jan de Doper te Wateringen, met name voor en door de uitbreiding van de parochie met de nieuwe wijk Wateringse Veld. Haar werkterrein werd groter toen vanuit de beleidsnota ‘Samenwerking Geboden’ van het bisdom Rotterdam, de parochies Sint Jan de Doper, Sint Joseph en Sint Andreas nauwer gingen samenwerken in de parochiefederatie Waterheul. Met de komst van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin in 2011 konden ook de andere parochies in het Westland kennismaken met Marie-Thérèse van de Loo als pastoraal werker en lid van het pastoraal team.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.