Pastoraat na 1 jaar coronacrisis (via ZOOM)

06 april 2021 - Algemeen federatie nieuws

Een jaar geleden werden we door de regering opgeroepen om in Lockdown te gaan. We moesten gaan thuiswerken en tijdelijk waren er geen vieringen in de kerk waarbij parochianen welkom waren.

Hoe bent u omgegaan met de ‘ontregeling’ die de coronacrisistijd heeft veroorzaakt?
Waar liggen pijnpunten en heeft deze tijd u ook iets nieuws of positiefs opgeleverd?
Hoe heeft u de rol van de kerk en van uw geloof ervaren?
Zijn daar zaken in veranderd?
Deze en andere vragen kunnen aan bod komen bij ‘pastoraat na 1 jaar corona’.

Pastorale gesprekken over wat we hebben meegemaakt of nog meemaken
Het pastoraal team van onze federatie biedt vanaf dinsdag 27 april  - aan wie dat wil -  een drietal groepsgesprekken aan over wat we met elkaar hebben meegemaakt in het afgelopen jaar tijdens de coronacrisistijd. Na vorig jaar gestart te zijn in regio noord, is nu regio west aan de beurt. Later dit jaar volgt regio zuid. Pastoraal werker Els Geelen en diaken Walther Burgering begeleiden deze drie bijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelding is mogelijk tot 20 april bij het secretariaat van de federatie: info@rkwestland.nl.
Er is aandacht voor de persoonlijke en sociale kant, de maatschappelijke kant en de gelovige kant van uw verhaal. Maximaal 12 personen kunnen meedoen aan de bijeenkomsten en vinden plaats via ZOOM-meeting. Dit vanwege de vele maatregelen waarmee we nog rekening moeten houden.

Het ergste voorbij?
We weten na twee golven en de vaccinaties niet of we het ergste van de coronacrisis gehad hebben, maar het lijkt hoog tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over wat deze crisistijd voor ons betekent. Ten eerste willen we goed luisteren naar wat we allemaal hebben meegemaakt, gemist of juist gevonden hebben. Vanuit dit luisteren brengen we alle verhalen naar een paar grote thema’s toe, waar we in de twee volgende bijeenkomsten langer met elkaar bij stil kunnen staan. Het kan zijn dat een bepaald thema, bijvoorbeeld verstoring van rouw, om een apart aanbod vraagt. Dat zullen dan met elkaar ook benoemen en organiseren.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging. De dag voor de bijeenkomst krijgt u via de email de code om deel te nemen aan de bijeenkomst.  

Dinsdagavond 27 april 20.00-21.30 uur
Dinsdagavond 11 mei 20.00-21.30 uur
Dinsdagavond 25 mei 20.00-21.30 uur

Namens het pastoraal team parochiefederatie,
Els Geelen, pastoraal werker & Walther Burgering, diaken

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Wanneer ik goed over vriendschap nadenk, merk ik dat ik veel goede kennissen heb.