pater Henk Groenewegen overleden

09 juli 2019 - Algemeen federatie nieuws

Op dinsdag 2 juli is op 84-jarige leeftijd op de Filippijnen (Manila-Angeles City) overleden pater Henk Groenewegen, missionaris van het Heilig Hart. Pater Henk is meer dan 50 jaar in de missie werkzaam geweest. De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 8 juli 2019 in Angeles City, Filipijnen. Op zondag 14 juli zullen wij hem in de Sint Adrianuskerk te Naaldwijk tijdens de zondagsviering herdenken.

Pater Henk werd geboren op 14 september 1934 in 's-Gravenzande. Zijn ouders gaven hem de doopnamen Hendricus Leonardus Adrianus en zijn roepnaam werd Henk. Op 9 september 1947 ging hij naar de Apostolische School van de missionarissen van het H. Hart in Driehuis-Velsen. Nadat hij zijn middelbareschooltijd op Missiehuis Driehuis afgerond had, ging hij op 19 augustus 1953 naar Berg en Dal waar hij een maand postulaat volgde, die voorafging aan een jaar noviciaat. In Berg en Dal deed hij op 21 september zijn Tijdelijke Kloostergeloften en 3 jaar later zouden die bekrachtigd worden bij het afleggen van zijn Eeuwige Professie in Stein.

Intussen volgde hij zijn Filosofische studie in Brummen en de theologische opleiding in Stein. In dezelfde tijd ontving hij de kleine wijdingen, zijn wijding tot diaken en zijn priesterwijding op 24 augustus 1959. Hij was toen 25 jaar oud. Aansluitend hierop kreeg hij nog een jaar pastorale vorming in Arnhem dat tevens als een praktische voorbereiding op zijn missie in de Filipijnen diende.

Op 5 oktober 1961 was het zover en vertrok hij als ware missionaris per schip van Marseille, via het Suezkanaal en de Rode zee met een tussenstop in Vietnam en kwam hij na een lange tocht in Manilla aan. Zijn eerste aanstelling was op het zuidelijke eiland Mindanao, waar de missionarissen van het H. Hart al langer werkzaam waren, maar dat was maar voor een half jaar en dan weer terug naar het noordelijk eiland Luzon waar de hoofdstad Manilla op ligt. Voor zover bekend was pater Henk in de Filipijnen naast pastorale werkzaamheden toch vooral, zeker 25 jaar lang, betrokken in de schoolopleiding. Met name gaf hij les op het seminarie en andere middelbaar onderwijs. Ja, daar lag zijn hart en ziel, kortom voelde hij zich helemaal thuis.

In zijn vrije tijd hield hij van tuinieren, een erfenis uit het Westland, maar ook een mooie gelegenheid om te ontspannen. Pater Henk leefde lang in Angeles City, een grote stad met ruim 300.000 inwoners, in de provincie Pampanga. Hij was verbonden met de Chevalier-school en hij werd ook zeer gewaardeerd als pastor met al zijn toewijding, zijn wijsheid en deskundigheid.

Na zijn vakantie in Nederland ging hij graag terug naar Angeles City. Pater Henk was niet van plan op zijn oude dag terug naar Nederland te gaan, vertelde hij in een interview.  Die wens is ook in vervulling gegaan. Met respect en dankbaarheid denken we aan hem terug en aan alles wat hij in zijn tweede Vaderland, de Filipijnen, voor het rijk van de Heer hier op aarde heeft opgebouwd. Op 2 juli 2019 om 19.40 uur plaatselijke tijd wisselde hij zijn tijdelijk leven op aarde voor het eeuwige in glorie bij de Heer voor wie hij uitgezonden was.

A. Egging msc, missieprocurator

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Houd rekening met elkaar, blijf fit en verpest de goede sfeer vooral niet.