pater Wim van Paassen SCJ overleden

01 maart 2023 - Algemeen federatie nieuws

“Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig. U bent toch bij me. Onder Uw hoede durf ik het aan” (psalm 23)

Op maandag 27 februari 2023 is in Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse regio van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus, pater Wilhelmus Johannes Maria van Paassen SCJ

geboren op 29 november 1932 te Kwintsheul
geprofest op 8 september 1954 te Asten
priester gewijd op 16 juli 1961 te Nijmegen

Na zijn priesterwijding werd Wim in 1962 benoemd om in Rome theologie te gaan studeren om daarna bij de priesteropleiding van onze provincie te gaan werken. Die studie werd in 1966 bekroond met een doctoraat, maar de priesteropleiding hier kwam in die jaren tot een einde. Na twee jaar wetenschappelijk werk in Nijmegen, werd Wim studentenpastor in Delft. In 1973 werd hij vicaris-generaal bij de Rotterdamse bisschop Simonis, een zware functie in die woelige periode.
In 1979 werd Wim gekozen tot provinciaal overste, wat hij drie periodes bleef, een unicum, en dat in een moeilijke tijd. Daarna, in 1988, keerde hij terug naar Rotterdam. Hij nam zijn oude functie weer van vicaris weer op, nu van de bisschoppen Bär en Van Luijn, ook een unicum, vicaris van achtereenvolgens drie bisschoppen. In het Rotterdamse was hij ook rector van Vronesteijn, de opleiding van priesters. Voor al zijn inzet werd hij onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
In 1999 ging Wim wonen in onze communiteit in Den Haag, waar hij zijn vele werkzaamheden ging afbouwen. In die periode heeft hij zich nog jaren ingezet voor weeskinderen in India. In 2017 verhuisde hij naar het Sint Jozefklooster in Nijmegen, voor een welverdiende rust. De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam achteruit en woonde hij in Huize Rosa, waar hij rustig is ingeslapen.

Gedenken wij pater Wim van Paassen in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Wim van Paassen in een Plechtige Eucharistieviering op maandag 6 maart 2023 om 14:00 uur in de Dominicuskapel van Huize Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG Nijmegen, waarna we hem te ruste zullen leggen op de begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78, Nijmegen. Voor de aanvang van de uitvaart kunt u nog persoonlijk afscheid nemen van pater Wim van Paassen vanaf 13:00 tot 13:45 uur.

Mede namens de familie:
J.F. de Rooij SCJ, regionaal overste
Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ)
Postbus 4609, 4803 EP Breda

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen wie hij is.