Pinksternoveen in Westlandse kerken

06 mei 2018 - Algemeen federatie nieuws, De Lier, 's-Gravenzande, Hoek van Holland / Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen

In het kader van het Jaar van Gebed houden wij dit jaar een Pinksternoveen in onze parochiefederatie. Wat is een Pinksternoveen? Een noveen (van het Latijnse woord 'novena', dat 'negen' betekent) is een gebed dat gedurende negen opeenvolgende dagen gebeden wordt in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De oervorm van de noveen is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de heilige Schrift, in de Handelingen van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen met Maria, de moeder van de Heer, "eensgezind bleven volharden in het gebed", tot aan de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.'

Elke dag heeft een thema. De lezing in de gebedsviering rond het gebed stelt dit thema centraal. De vieringen staan o.l.v. parochianen. Op de vrijdag na Hemelvaart, 11 mei, zullen we beginnen in de St. Joseph parochie te Wateringen. Thema is dan liefde. Elke viering begint met het binnendragen van de Pinksternoveen kaars. Deze is de dag ervoor gegeven in de kerk waar die dag het noveengebed plaatsvond. Aan het einde van de viering wordt de kaars dan weer doorgegeven aan de kerk waar de dag erna het Pinksternoveengebed verder gaat. De vieringen duren maximaal 30 minuten. Na elke viering is er gelegenheid tot gesprek bij een kopje koffie of thee.

Hieronder vindt u het overzicht waar de Pinksternoveen gehouden wordt. U kunt alle dagen mee bidden maar mocht dat niet lukken bent u welkom wanneer u wel kunt. U bent van harte welkom.

Vrijdag 11 mei

19.00 uur

St. Joseph te Wateringen

Zaterdag 12 mei

19.00 uur

H. Jacobus te Maasdijk

(tijdens de zaterdagavondviering)

Zondag 13 mei

09.30 uur

O.L.V. ten Hemelopneming te ’s Gravenzande

(tijdens de zondagochtendviering)

Maandag 14 mei

19.00 uur

St. Jan de Doper te Wateringen

Dinsdag 15 mei

19.00 uur

St. Adrianus te Naaldwijk

(tijdens de dinsdagavondviering)

Woensdag 16 mei

19.00 uur

HH. Martelaren van Gorcum te De Lier

Donderdag 17 mei

19.00 uur

St. Andreas te Kwintsheul

Vrijdag 18 mei

19.00 uur

HH. Egbertus en Lambertus te Hoek van Holland

Zaterdag 19 mei

19.00 uur

H. Bartholomeus te Poeldijk

(tijdens de zaterdagavondviering)

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Wie wil, zoekt mogelijkheden. Wie niet wil, zoekt een reden.