'Recht door Zee' thema voor de Week van Gebed 2018

10 januari 2018 - Algemeen federatie nieuws

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Dit is terug te vinden in het materiaal dat speciaal voor de Week van Gebed 2018 is ontwikkeld.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

U bent van harte uitgenodigd om samen met de medechristenen van de andere geloofsgemeenschappen uit Honselersdijk, Heenweg, Maasdijk, Monster, Naaldwijk en De Lier uitdrukking te geven aan onze verbondenheid als christenen in deze wereld. Samen luisteren, bidden en zingen. Laten we er met elkaar vanuit de verschillende kerken bijzondere vieringen van maken. Kijk voor tijd en plaats onder vieringen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Trek het u niet aan als iemand u gemeen noemt, trek het u aan als u gemeen bent.