U bent de hoop voor Christenen in Syrië

16 mei 2019 - Algemeen federatie nieuws

Op uitnodiging van de St. Elisabethparochie in Wateringen verzorgt ‘Kerk in Nood’ een lezing over Christenen in het Midden Oosten met extra aandacht voor de situatie in Syrië. Van de 5,5 miljoen mensen (waaronder 50 % Christenen) zijn velen op de vlucht en degenen die gebleven zijn, worden dagelijks getroffen door ongeëvenaard lijden. Als bakermat van drie religies, is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. Kerk in Nood steunt de situatie ter plaatse en kent daardoor hun verhalen uit eerste hand. Leer het Midden-Oosten kennen vanuit het oogpunt van drie religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon.

Op 29 mei om 19.30 uur zal in de St. Joseph kerk in Wateringen een Eucharistieviering gehouden worden met speciaal gebed voor al onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus. Na de viering, zo rond 20.00u uur houdt een vrijwilliger van ‘Kerk in Nood’ een lezing over Christenen in het Midden-Oosten. Vanuit deze landen klinkt herhaaldelijk de oproep “Bid voor ons, vergeet ons niet”.

Laten we aan deze oproep gehoor geven, kom mee bidden en laat u informeren over de situatie op woensdag 29 mei in de St. Joseph kerk te Wateringen, Dr. Schaepmanstraat 12. Allen welkom.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.